Köpvillkor LVHM

Page

VILLKOR VID BESTÄLLNING AV VISUELL GUIDE TILL LVHM

Dessa villkor gäller vid beställning av Visuell guide för lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

PRISER OCH BETALNING

Guidens pris uppgår till 53 kronor. I priset ingår 6 % moms på beloppet 50 kronor.

Förskottsbetalning erläggs via Swish till Swish nummer 123 157 38 07.

LEVERANS

Leveransen av Guiden sker inom 24 timmar från att betalning registerats via Swish. Leverans sker via e-post till den av beställaren angivna e-postadressen.

Vid eventuell försening frånsägs eventuellt ersättningsansvar till beställaren på grund av skada som uppkommit av förseningen. Beställaren har rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

UPPHOVSRÄTTT

Guiden är skyddad av lagen (1960:720) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Kopiering, återgivande och spridning utan godkännande från rättsinnehavaren är förbjudna.

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till rättsinnehavaren.

ÅNGERRÄTT

Det föreligger ingen ångerrätt eftersom varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

INTEGRITET

När du lägger din beställning uppger du vissa personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att få den information som registrerats om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. I så fal vänligen kontakta oss via e-post.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Minder Education har tagit fram Guiden i syfte att underlätta för företagare och föreningar. Information och illustrationer i Guiden på tillgängliga och aktuella lagar och regler. Minder Education ansvarar emellertid inte för hur Guiden används eller för eventuella följder av att handlingar inspirerade av Guiden inte blir korrekta. Användaren är alltid ansvarig för sina aktiviteter och skall söka råd från professionell rådgivare vid tveksamhet.

REKLAMATION

Reklamation sker genom kontakt via e-post till info@mindereducation.se för vidare behandling. Bilägg kvittot så leveransen kan identifieras.

Vid en eventuell tvist efterlevs ARN:s rekommendationer.