Vilket värde har köpeskillingen vid företagsförvärv? (Balans 2004)

Page