Köpvillkor digitalt utbildningsmaterial

Page

VILLKOR VID BESTÄLLNING AV DIGITALT UTBILDNINGSMATERIAL

Dessa villkor gäller vid beställning av digitalt utbildningsmaterial från webbplatsen sevenius.se.

PRISER OCH BETALNING

Det digitala utbildingsmaterialets pris är angivet på beställningssidan. I priset ingår 6 % moms på beloppet.

Förskottsbetalning erläggs via Swish till nummer 123 157 38 07.

LEVERANS

Leveransen av materialet sker inom 24 timmar från att betalning registerats via Swish. Leverans sker via e-post till den av beställaren angivna e-postadressen.

Vid eventuell försening frånsägs eventuellt ersättningsansvar till beställaren på grund av skada som uppkommit av förseningen. Beställaren har rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

UPPHOVSRÄTTT

Guiden är skyddad av lagen (1960:720) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Kopiering, återgivande och spridning utan godkännande från rättsinnehavaren är förbjudna.

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till rättsinnehavaren.

ÅNGERRÄTT

Det föreligger ingen ångerrätt eftersom varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

INTEGRITET

När du lägger din beställning uppger du vissa personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att få den information som registrerats om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. I så fal vänligen kontakta oss via e-post.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Minder Education har tagit fram materialet i syfte att utbilda företagare och andra inom bestämda områden så att de har stöd i driften av sin praktiska verksamhet. Information och illustrationer bygger på erfarenhet, forskning och normer. Minder Education ansvarar emellertid inte för hur materialet används eller för eventuella följder av att handlingar inspirerade av materialet inte blir korrekta. Användaren är alltid ansvarig för sina aktiviteter och skall söka råd från professionell rådgivare vid praktiska situationer.

REKLAMATION

Reklamation sker genom kontakt via e-post till info@mindereducation.se för vidare behandling. Bilägg kvittot så leveransen kan identifieras.

Vid en eventuell tvist efterlevs ARN:s rekommendationer.