Publikationer

Page
Datum

Förlag/tidskrift

Titel

2020 maj

Lexnova Digitala bolagsstämmor i coronakrisens spår

2020 jan

Sanoma Rätt bolagsrätt 2020

2019 okt

Lexnova Nya prospektregler: finansiering av mindre företag

2019 jun

Lexnova Nya regler om närståendetransaktioner i ABL

2019 mar

Lexnova Kryptoutmaningarna mot ABL: Del 3

2019 feb

Lexnova RegTech – Frankensteins compliance

2019 jan

Sanoma Rätt bolagsrätt 2019

2019 jan

Lexnoa Kryptoutmaningarna mot ABL: Del 2

2018 okt

Lexnova Kryptoutmaningarna mot ABL: Del 1

2018 jun

Lexnova Mot ny reglering av gräsrotsfinansiering i Sverige och EU

2018 mar

Lexnova Längre konkurrensklausuler skyddar företagsköpare

2018 feb

Lexnova Compliance rörande verklig huvudman vid penningtvätt

2018 jan

Sanoma Rätt bolagsrätt 2018

2017 dec

Lexnova Juridiska personers nya huvudvärk: lagen om registrering av verkliga huvudmän

2017 okt

Sevenius.se Verklig huvudman: en visuell guide

2017 aug

Lexnova Professionaliseringen av styrelsearbete hotad av skattedom

2017 maj

Studentlitteratur Börsrätt, 4:e upplagan

2017 mar

Lexnova Tillämpningen av artificiell intelligens i due diligence

2017 jan

Sanoma Rätt Bolagsrätt 2017

2017 jan

Lexnova I hållbar riktning – bolagens nya informationsplikt

2016 sep

Lexnova Revisorers skepsis och ansvar

2016 apr

Lexnova Garanterad aktieteckning – avtal i konflikt med bolagsrättens former

2016 feb

Lexnova Revisorns regressrätt gentemot bolagsledningen

2015 nov

Balans Dags att stycka upp aktiebolagslagen

2015 nov

Lexnova Utmaningarna mot aktiebolagslagens vinstpresumtion

2015 sep

Lexnova Bolagskoden Anno 2015

2015 apr

Lexnova Leo blir en papperstiger

2015 feb

Lexnova Tuffare klimat för budgivare på aktiemarknaden

2014 okt

Balans Gräsrotsfinansiering: bland drömmar och verkligheter

2014 sep

Lexnova Bolagsrevisorn i en föränderlig värld

2014 apr

Lexnova Gräsrotsfinansiering i svensk rätt

2014 feb

Lexnova Gräsrotsfinansiering – en värdepappersrättslig utmaning i vardande

2013 nov

Lexnova Virtuell verklighet i Prosolvia-domen

2013 sep

Balans Att verkställa due diligence

2013 apr

Sanoma utbildning Due diligence – besiktning av företag

2013 mar

Lexnova Vådan och värdet av att mörka förluster

2013 jan

Lexnova Bokföringsbrott för försenad årsredovisning

2012 okt

Lexnova Aktieägarens rätt till granskning

2012 aug

Studentlitteratur Börsrätt, 3:a upplagan

2012 apr

Lexnova Fallet med det långdragna företagsförvärvet som misslyckades

2011 dec

Lexnova Värderingen av Carnegie

2011 aug

Studentlitteratur Företagsförvärv, 2:a omarbetade upplagan

2011 aug

Lexnova EU:s grönbok – hotet mot världens bästa bolagsstyrning

2011 mar

Lexnova Tendenser i uppköpspraxis på aktiemarknaden.

2011 jan

Lexnova Nytt år och förstärkta minoritetsskyddsregler

2010 okt

Lexnova Om en begreppskonflikt i konkurrensrätten

2010 apr

Bonnier utbildning Praktisk bolagsstyrning – roller, uppgifter och ansvar

2010 apr

Lexnova Best practice – en norm för att granska statens företagsöverlåtelser

2010 jan

Lexnova Nya bonusregler och andra ändringar i bolagskoden

2009 okt

Lexnova När avknoppningar brister

2009 jun

Lexnova Välbehövlig skärpning av den svenska uppköpsrätten

2009 mar

Lexnova I finanskrisens skugga väntar kreditgivaransvar för oaktsam bolagsstyrning

2008 dec

Lexnova Den riskfyllda vägen mot lägre aktiekapital för privata aktiebolag

2008 okt

Lexnova Den nya bolagskoden är mera pedagogik än regelverk

2008 jul

Lexnova Ny taktik prövar uppköpsrätten

2008 maj

Lexnova Att revidera eller inte revidera?
2008 Studentlitteratur

Börsrätt, uppl. 2

2007 Studentlitteratur

Bolagsstyrning

2007 (nr 5-6) Svensk Juristtidning Om ”due diligence” – företagsbesiktningens betydelse i svensk rätt
2007 Studentlitteratur

Börsrätt

2006 Stockholms universitet

Bolagsstyrning – en systemöversikt och introduktion

2004 (nr 6-7)

Balans Vilket värde har köpeskillingen vid företagsförvärv?

2003

Studentlitteratur Företagsförvärv – en introduktion

2003 (nr 2)

Balans Due diligence eller garantier – en fråga om antingen eller?
2002/03 (nr 2) Juridisk tidskrift Recension av Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper

2002

Linköpings universitet On the instruments of governance – a law & economics study of capital instruments in limited liability companies
2002 Stockholms universitet

En introduktion till företagsöverlåtelser och transaktionsprocessen

2002 (nr 5)

Balans Är det rätt att göra due diligence?

2000 (nr 10)

Balans Due diligence – en allt viktigare process men inte någon fastställd standard