Seminarier

Page

Sevenius & Co erbjuder Seminarier och kurser till företagsledare, ekonomer, jurister och konsulter i olika ämnen relaterade till företagsöverlåtelser, bolagsstyrning, affärsjuridik och finansiell analys.

Uppdragsgivare är eller har varit bland andra:

  • Sveriges advokatsamfund
  • Företagsekonomiska institutet
  • Stockholms universitet
  • Linköpings universitet
  • StyrelseAkademien
  • Blendow Institute
  • Minder Education

samt skräddarsydda kurser för advokatbyråer, konsultbyråer, affärsdrivande och offentligt ägda företag.

Utbildning och träning av yrkesverksamma sker även i Workshop-form. En workshop i företagsförvärv och transaktionsprocesser innebär att vi gemensamt utgår från företagets affärsstrategi, marknadssituation eller en aktuell transaktion för att utveckla en konkret handlingsplan, förvärvsstrategi eller förvärvsmanual för företaget samtidigt som deltagarna får en djupare förståelse för de återkommande arbetsstegen i ett företagsförvärv. En lagom gruppstorlek är 3 – 8 personer och kan bestå av en styrelse, en ledningsgrupp, en affärsutvecklingsenhet, konsultenhet eller liknande.