Bolagsstyrning (Studentlitteratur, 2007)

Page

Varför har företagsledare annan ersättning än vanliga anställda? Är kontrollägare bäst på att styra företag? Är fonder lämpliga som ägare? Har styrelsen ansvar mot andra intressenter än aktieägare? Har vd för mycket makt? Vilka är orsakerna till skandaler som Skandia, Prosolvia och Systembolaget?

Bolagsstyrning, corporate governance, är det viktigaste begreppet för att beskriva näringslivets nya utgångspunkter och regler under inledningen av 2000-talet. För att förstå bolagsstyrning krävs det att grunderna, reglerna och systemen förklaras och sammankopplas på ett heltäckande sätt. Samtidigt är bolagsstyrning inte ett entydigt begrepp. En av definitionerna är att bolagsstyrning är system för att styra och kontrollera företag. Det innefattar skiftande områden, t.ex. företagsledningens relation med aktieägarna, rekrytering till företagsstyrelser, finansiell kontroll och rapportering samt passiviserad aktieägarfunktion.

Boken ger en introduktion till de latenta intressekonflikter som genomsyrar bolagsstyrningen, olika grupper söker makt och inflytande över företagen. Under de senaste två åren har flera nya regelverk införts som förändrar svensk bolagsstyrning. En ny aktiebolagslag har trätt i kraft samtidigt som vi har fått ett helt nytt regelverk i form av en s.k. bolagskod. Reglerna utvecklar ett delvis nytt system för bolagsstyrningen samtidigt som normgivningen kommer att fortsätta utvecklas genom europeiska och internationella riktlinjer.

Bokens målgrupp är studenter i juridiska och ekonomiska utbildningar samt alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med frågor om bolagsstyrning.