Om ”due diligence” – företagsbesiktningens betydelse i svensk rätt (Svensk juristtidning, 2007)

Page
2007SeveniusSvJT