Integrationsprocessen vid företagsköp (vitbok)

Page

Integrationsprocessen trappsteg till bättre prestationer vid företagsförvärv.Integrationsprocessen är den mest utmanande delen av ett företagsköp. Denna PM (vitbok) är en lathund för att hjälpa företagsledningar att diskutera och planera integrationen på ett tidigt stadium av ett planerat företagsköp.

Vitboken innehåller en inledande redogörelse för hur integration av ett förvärvat företag kan organiseras och genomföras samt andra tillhörande frågor. Texten är generell och syftar till att företagsledningen ska kunna utarbeta en mer detaljerad plan och organisation på basis av denna information.

Texten är 13 sidor lång och ordnad i rubrikerna Integrationsprocessen, Integrationsorganisationen samt Intern eller extern kompetens. Texten avslutas med en checklista över kontrollaktiviteter, värdebevarande aktiviteter och värdeskapande aktiviteter.


Ja tack, jag vill beställa en utskrivbar pdf-version av vitboken om integrationsprocess inklusive checklista för 99 kronor (inkl. moms).

Swisha 99 kronor till Swish 123 157 38 07 (använd gärna QR-koden)

OCH

Fyll i namn och mejladress i formuläret nedan.

Betalningsmottagaren är Transaction Services Sweden AB. Vitboken mejlas som en pdf-fil när beloppet registerats. I mejlet bifogas även ett kvitto.