Gräsrotsfinansiering i strid med ABL

Standard

Anpassning till den europeiska bolagsrätten för 20 år sedan innebar att även Sverige fick en form av aktiebolag vars aktier inte var ämnade för allmänheten. Sådana privata aktiebolag är förbjudna att försöka sprida sina aktier, bland annat genom annonsering. Oavsett spridningens form är syftet att privata aktiebolags aktier ska hållas inom en krets om ca 200 personer. Regeln kallas ABL:s spridningsförbud. Gräsrotsfinansiering (crowdfunding) där i huvudsak privata aktiebolag sprider sina aktier till allmänheten genom annonsering på internet strider mot spridningsförbudet.

Om detta och andra rättsliga utmaningar för gräsrotsfinansiering finns att läsa i min senaste artikel i Lexnova.

Pasa Kumbasari, Denpasar