Bolagsrättsliga julkalendern 2022

Standard

Här samlas samtliga de 24 luckorna i 2002 års upplaga av den bolagsrättsliga julkalendern. Siffran i parantes efter rubriken visar vilken plats det bolagsrättsliga begreppet hade i förra årets kalender.

Lucka 24 Närståendetransaktion (24)

Lucka 23 Sakutdelning (23)

Lucka 22 Aktieägartillskott (19)

Lucka 21 Förvärvslåneförbudet (9)

Lucka 20 Efterutdelning (22)

Lucka 19 Revisionsberättelse (8)

Lucka 18 Kvittningsemission (14)

Lucka 17 Ledande befattningshavare (15)

Lucka 16 Justerare (11)

Lucka 15 Formlös värdeöverföring (21)

Lucka 14 Kontrollbalansräkning (20)

Lucka 13 Närstående (ny)

Lucka 12 Försiktighetsregeln (11)

Lucka 11 Låneförbudet (2)

Lucka 10 Värdeöverföring (17)

Lucka 9 Apportemission (ny)

Lucka 8 Nyemission (ny)

Lucka 7 Koncern (7)

Lucka 6 Reglerad marknad (13)

Lucka 5 Arbetsordning (3)

Lucka 4 Vinstutdelning (ny)

Lucka 3 Minskning av aktiekapital (ny)

Lucka 2 Köp av egna aktier (ny)

Lucka 1 Koncernbidrag (ny)