Legalisera gräsrotsfinansiering

Notis

För att legalisera gräsrotsfinansiering (equity crowdfunding) i Sverige krävs att aktiebolagslagen reformeras. ABL 1:7 förbjuder spridning av aktier i privata aktiebolag (se grafik). Det är hög tid att lagstiftaren och Finansinspektionen agerar, som skett i många andra länder, och öppnar för svenska företag att använda internet för sin finansiering utan risk för negativa rättsliga konsekvenser.

ABL 1:7 Illustrerad lagtext

ABL 1:7 Illustrerad lagtext

Ny webb

Notis

NY WEBB

Sevenius & Co uvecklar en ny webb i syfte att förenkla uppdateringar och möjliggöra kortare diskussioner i anslutning till aktuella frågor inom juridik och finans. Ommöbleringen kommer ta några dagar.

Kontakta mig om ni behöver tillgång till dokument från webben eller har andra frågor.

??????????????????????