Standard

Lucka 1

Försiktighetsregeln

Ett aktiebolag får endast göra utdelningar och andra värdeöverföringar när det är ekonomiskt försvarligt, det vill säga med hänsyn till affärsmässiga och finansiella kapitalbehov. Försiktighetsregeln kompletterar den så kallade beloppsspärren. ABL 17:3.