Standard

Lucka 2

Leo-reglerna
Särskilda begränsande regler om emissioner, aktieöverlåtelser och lån riktade till bolagsledning, anställda och andra närstående personer för publika aktiebolag. ABL 16 kap.