Standard

Lucka 21

Kvittningsemission

En emission där ett aktiebolag ger ut aktier och betalning sker genom att en fordran som aktietecknaren har gentemot bolaget kvittas mot värdet på aktierna som hen får.