Standard

Lucka 22

Sakutdelning

En vinstutdelning i aktiebolag där utdelningen sker i form av värdeöverföring till aktieägarna med annan av bolagets egendom än pengar.