Standard

Lucka 24

Närståendetransaktion

En transaktion mellan ett bolag och dess närstående som kan vara känsliga för bolagets andra intressenter. Regleras bland annat i ABL 16a kap.