Standard

Lucka 23

Aktieägartillskott
Ett tillskott av kapital till ett aktiebolag som lämnas formlöst utan samband med aktieteckning.