Standard

Lucka 3

Firmatecknare
En person som, ensam eller tillsammans med andra, är behörig att underteckna handlingar för ett
bolags räkning med rättsligt bindande verkan. ABL 8:35-39.