Bolagsrättsliga julkalendern 2021

Standard

Här samlar jag alla luckorna i den bolagsrättsliga julkalendern 2021.

Julkalendern består av de 24 viktigaste sökorden i online-versionen av Rätt Bolagsrätt 2021 (Sanoma utbildning). Listan kompleteras dag för dag. 

 

 

LUCKA 24: Närståendetransaktioner

LUCKA 23: Sakutdelning

LUCKA 22: Efterutdelning

LUCKA 21: Formlös värdeöverföring

LUCKA 20: Kontrollbalansräkning

LUCKA 19: Aktieägartillskott

LUCKA 18: Bokslutskommuniké

LUCKA 17: Värdeöverföring

LUCKA 16: Konstituerande möte

LUCKA 15: Ledande befattningshavare

LUCKA 14: Kvittningsemission

LUCKA 13: Reglerad marknad

LUCKA 12: Revisors förtida avgång

LUCKA 11: Justerare

LUCKA 10: Försiktighetsregeln

LUCKA 9: Förvärvslåneförbudet

LUCKA 8: Revisionsberättelse

LUCKA 7: Koncern

LUCKA 6: Oberoende styrelseledamot

LUCKA 5: Reservfond

LUCKA 4: Majoritetsprincipen

LUCKA 3: Arbetsordning för styrelsen

LUCKA 2: Låneförbudet

LUCKA 1: Löpande förvaltning