Standard

Lucka 16

Förvärvslåneförbudet

Ett särskilt förbud mot att aktiebolag lånar (eller ställer säkerhet) till någon för köp av bolagets egna aktier eller överordnat bolag i samma koncern.