Standard

Lucka 15

Vinstutdelning

En värdeöverföring från bolaget till aktieägarna, baserat på den fastställda balansräkningen för
föregående räkenskapsår, som utgörs av en förmögenhetsöverföring utan motprestation fördelad på aktierna i bolaget. ABL 17:1 och 18:1.