Standard

Lucka 17

Revisionsberättelse

Den skriftliga redogörelse som bolagsrevisorn ska lämna efter varje räkenskapsår rörande sitt granskningsarbete i ett bolag, vilken beskriver dels revisorns arbete, dels revisorns iakttagelser.