Standard

Lucka 18

Formlös värdeöverföring
En affärshändelse i aktiebolag som minskar bolagets förmögenhet och inte har rent aff ärsmässig karaktär, men som inte har en av de stadgade formerna i aktiebolagslagen.