Standard

Lucka 19

Efterutdelning

En utdelning av vinst som beslutat på bolagsstämma (extra eller ordinarie) efter årsstämman där bolagets resultat- och balansräkning fastställts.