Standard

Lucka 6

Apportemission

En emission där ett aktiebolag ger ut aktier mot betalning med annan egendom än pengar, så kallad apportegendom. Det kan t ex vara varor, aktier eller immateriella rättigheter. ABL 13:7.