Standard

Lucka 5

Revisors förtida avgång
Revisor avgår under löpande mandatperiod, antingen om revisorn själv väljer att göra så (egen avgång)
eller om revisorn blir avsatt (entledigande). ABL 9:22-24.