Standard

Lucka 7

Riktad utdelning

En ojämn vinstutdelningen mellan aktieägarna, där någon eller några av aktieägarna i ett aktiebolag får högre eller all utdelning samtidigt som andra får mindre. Strider formellt sett mot likhetsprincipen (ABL 4:1).