Standard

Lucka 9

Värdeöverföring

En affärshändelse i ett bolag som medför att dess nettotillgångar minskar och som inte har en rent affärsmässig karaktär. Värdeöverföringar kan vara reglerade eller formlösa. ABL 17:1.