Standard

Lucka 10

Låneförbudet
Ett förbud för aktiebolag att låna ut pengar till sina aktieägare och vissa andra personer. Förbudet är ett skydd for bolagets kapital. Överträdelse kan leda till straffsanktioner.