Standard

Lucka 8

Nyemission
Nyemission av aktier innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning. Nyemission resulterar alltså i att både bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolaget ökar. ABL 13 kap.