Börsrätt (Studentlitteratur 2007)

Page

Börsrätt är det begrepp som i dagligt tal omfattar regleringen av värdepappersmarknadens regelsystem. Börsrätten började i Sverige utvecklas under 1990-talet i och med vårt inträde i EU, men har under de senaste åren genomgått en omfattande och snabb utveckling. Utvecklingen betingas dels bl.a. av de EU-rättsliga direktiv som successivt implementeras, dels av värdepappersmarknadens globalisering, dels även av investerarnas krav och behov.

I boken presenteras även de senaste rönen inom den för börsbolagen så viktiga bolagsstyrningen (corporate governance). Bolagsstyrning har fått alltmer uppmärksamhet hos ägargrupper, revisorer, massmedia, lagstiftare och forskning. Ett ny typ av övergripande regelverk i form av den s.k. bolagskoden utvecklades gemensamt av staten och näringslivet- Bolagskodens implementering har givit en delvis ny grund för självregleringen inom börsrätten i kölvattnet på näringslivsskandaler som i Sverige Skandia, Systembolaget, SL, ABB, Trustor och internationellt t. ex. Enron, Worldcom, Tyco, Vivendi och Parmalat har utvecklats en rad normer för styrning och kontroll av företag.

I denna bok får läsaren en aktuell presentation såväl av regelverket på värdepappersmarknaden som en god inblick i verklighetens värdepappersmarknad genom bidrag från några av de främsta experterna i ämnet, respektive aktörerna på värdepappersmarknaden.