Due diligence – besiktning av företag (Sanoma utbildning, april 2013)

Page

Omslag DD

Due diligence är den engelska termen för företagsbesiktning. Företagsbesiktning är den granskning som sker av företag inför en transaktion för att minska risken för negativa överraskningar vid förhandlingar och beslut. Företagsbesiktningar har blivit allt viktigare i näringslivet eftersom de fyller det växande behovet av att veta vad och vem man egentligen gör affärer med.

Aldrig tidigare har företagsbesiktning beskrivits på ett så allomfattande och djupgående sätt baserat på svenska förhållanden som i Due diligence – besiktning av företag. Boken ger läsaren kunskaper om besiktningens bakgrund, syfte och förutsättningar samt effektiva verktyg för att beställa, styra och genomföra besiktningar. I boken finns även ett stort antal praktikfall, checklistor, avtalsutkast, lagrum och policyer.

Läs mer om boken här.

Köp boken här.

3 thoughts on “Due diligence – besiktning av företag (Sanoma utbildning, april 2013)

Comments are closed.