Garanterad aktieteckning – avtal i konflikt med bolagsrättens former (Lexnova, april 2016)

Page
affärsjuridik_apr_16