Legal innovation: juridikens digitalisering

Standard

I det expansiva nyföretagarklimat som råder västerut, på andra sidan Atlanten, har turen kommit till den obrutna marken inom ”den legala industrin”. Jurister är av hävd obenägna nybyggare, så pionjärandan kommer till stor del från tekniker, ekonomer, entreprenörer och annat lösker folk. Inte minst därför är det spännande!

Uppstartsföretagen inom den legala industrin attraherade investeringar uppgående till USD 500 miljoner 2013 enligt en bedömare. Det rör sig om för närvarande cirka 200 företag, varav ett 80-tal startat de senaste tre åren. Företag som bland andra FastCase, Rocket Lawyer, LegalZoom och Judicata. Här finns en sammanfattande artikel med en lättillgänglig infografik http://lawyerist.com/74528/legal-startups/

Nyföretagandet finns inom en rad olika områden:

  • Rättsinformation (på svenska ’knowledge management’)
  • Kontaktförmedling (ackvisition, upphandling, rekrytering)
  • Projekt-, kontrakts- och akthantering
  • Standardavtal och avtalsslutande
  • Processuella och andra hjälpmedel

Övergripande kan man säga att affärsidéerna är riktade dels mot jurister, dels mot juridikköpare. Tjänsterna för jurister handlar framförallt om effektivisering av det juridiska arbetet, ackvisition av klienter och hantering av administrationen runt juridiskt företagande. Effektivisering har advokatbyråer och andra juridikinriktade verksamheter alltid sysslat med. I samma syfte togs en gång skrivmaskiner och diktafoner i bruk, nu rör det molntjänster och appar. Tjänsterna för juridikköpare uppvisar mer nyorientering. Det handlar förvisso om gamla behov av ökad tillgänglighet, lägre priser och förhöjd begriplighet. Men utvecklingen går bortom enkla standardavtal; somliga tjänster innehåller nydanande försök att sluta avtal, lösa konflikter och ’att få rätt’.

I princip samtliga affärsmodeller använder sig av internet och digitalisering, många har inslag av molntjänster och social media. Det är ju först genom ett stort teknikinnehåll de kan bli skalbara och växa på ett sätt som inte vanliga juridiska tjänsteleverantörer har förmåga att göra. Genom digitalisering ökar hastigheten och räckvidden mångfalt. Det är närmast givet att affärsidéerna kommer att spridas över världen, utan beaktande av rättsordning och jurisdiktioner. Själva juridiken och hur vi ser på den utmanas. Det blir intressant att se hur professionen hanterar utvecklingen men också hur den förändras i processen.

Ur ett annat perspektiv är de nya projekten något av en besvikelse. Jurister är som konstaterats något av traditionalister, det ligger i juridikens uppgift att minimera risker och att förändringar sker långsamt. Det gäller framförallt formerna; tekniken har alltid förändrats. Jag minns med skräckblandad vördnad den första ordbehandlare jag stötte på i början av 1980-talet – två garderober stor och en enda nyckelperson som kunde sköta den. I dominerande omfattning är projekten inom legal innovation efterapningar av det jurister gjort i alla tider, förvisso nykodat och uppfräschat. Det finns en ”morfologisk eftersläpning”, på samma sätt som en modern bil i stort sett har samma form som en gammaldags hästdriven diligens. De nydanande innovationerna inom juridiken lyser i stort sett med sin frånvaro.

Själv vill jag se en grafikbaserad översättning av konsumentvillkor på nätet, ett online-system för minoritetsaktieägares deltagande och inflytande på bolagsstämmor och en analytisk verktygslåda för jurister som mobilapp. Jag satt själv häromdagen och programmerade ett kronologiverktyg för rättsprocesser i Excel.

Man kan i framtiden tänka sig legal innovation 2.0 där juridikens grundläggande funktioner får helt nya former. Där tekniken utvecklar och stöder funktioner som att skapa förtroende mellan parter, forma en rättvis fördelning mellan flera konkurrerande intressen, förlika konflikter, avveckla relationer eller verksamhet, ersätta skadelidande m.m. Vårt sätt att se på juridik och legala tjänster kommer troligen gradvis förändras redan genom de legala innovationer som realiseras nu, I förlängningen kommer vi även se helt nya former som radikalt stöper om vårt sätt att tillfredsställa och säkerstälal våra mellanmänskliga behov – kalla det juridik om du vill.

“Be eager to find new evils and new good” (Ezra Pound)