Gräsrotsfinansiering närmar sig reglering

Ljud

Konsensus kring gräsrotsfinansiering är att den bör regleras. Frågan är bara hur. Utöver de uppenbara lagstridigheterna finns flera risker för investerare, bolag och plattformar som måste hanteras. Vilken är den optimala mixen av reglering, teknik och flockens eget ansvar? En för klåfingrig reglering hotar att ”kasta ut barnet med badvattnet”.

Lyssna till Sveriges Radios inslag – under medverkan av mig:

P1-morgon utreder begreppet”crowdfunding”

Crowdfunding ska utredas