Börsrätt, 3:a upplagan (Studentlitteratur, augusti 2012)

Page

Börsrätt är det begrepp som i dagligt tal omfattar regleringen av värdepappersmarknadens regelsystem. I denna bok får läsaren en aktuell presentation av såväl regelverk på värdepappersmarknaden som dess praktiska tillämpning.

I och med EU-inträdet i mitten av 90-talet började börsrätten utvecklas i Sverige. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen betingas bland annat av de många EU-rättsliga direktiv som successivt implementeras, globaliseringen av värdepappersmarknadens, dvs. aktörernas krav och behov, och finansmarknadens tillkortakommanden och kriser.

I boken beskrivs de förändringar som skett i och med implementeringen av MIFID, Market of Financial Instruments Directive, som införts i svensk rätt genom lagen om värdepappersmarknaden.

Exempel på andra börsrättsliga områden som beskrivs är reglerna för:

* notering och prospekt

* kontoföring, clearing och avveckling

* information, anmälningsskyldighet och flaggning

* investerarskydd

* marknadsmissbruk (insiderbrott och kursmanipulation)

* offentliga uppköpserbjudanden.

Dessutom presenteras även den för börsbolag så viktiga bolags styrningen (corporate governance). Bolagsstyrning väcker ständigt uppmärksamhet hos ägargrupper, revisorer, jurister, massmedia, lagstiftare och forskare.

 Köp boken här.