Bolagskoden Anno 2015

Standard

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har den 1 november implementerat den nya bolagskod som aviserades tidigare i år. Se min kommentar i Lexnova här.

Förändringarna är sparsmakade och fler förändringar av bolagskoden kommer 2016 för att inkludera en rad EU-direktiv i varadande. Men intressant nyordning rör själva definitionen av vad bolagsstyrning egentligen syftar till. Kollegiet har nu formulerat ändamålet som följer:

”God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart,
ansvarsfullt och så effektivt som möjligt”

Förvisso är aktieägarna fortfarande i fokus, men ordet effektivt har fått sällskap av hållbart och ansvarsfullt. Även om beskrivningen är till intet förpliktande – som en enda mening i inledningen till en dispositiv självreglering – öppnar den ändå något för en ny riktning för svensk bolagsstyrning. Kollegiet har förvisso uttalat att det egentligen inte innebär någonting nytt utan bara en mer precis beskrivning av bolagsorganens kontinuerliga ansvar. Men trots den nedtonade paketeringen finns kanske embryot till det som komma skall. Att tydligt understryka samhällsperspektivet i ett av de mest övergripande regelverken kan lägga grunden för ett framtida paradigmskifte för svenska aktiebolag som jag tidigare diskuterat här.