Dags att stycka upp aktiebolagslagen

Standard

Tidigare blogginlägg i början av oktober om behovet av att klyva ABL i två eller tre delar väckte upp en smärre debatt mellan mig och adjungerad professor Carl Svernlöv på Twitter. Nu får debatten en fortsättning i ett nytt forum.

ABL tweets

Carl förordar redaktionella ändringar med tydliga avdelningar för bolagskategorierna i varje kapitel av aktiebolagslagen. Jag tror mer på en rejäl uppspjälkning i separata lagar där det åtminstone finns en ”SMABL” för mindre och medelstora privata aktiebolag och en ”PIABL” för större aktiebolag av publikt intresse. Eventuellt med en ”GFABL” för gräsrotsfinansierade aktiebolag, vilka är privata aktiebolag som sprider sina aktier till allmänheten, som en extra krydda.

FAR:s ordförande Dan Brännström tog debatten till en ny nivå genom att föreslå att debatten förs via tidningen Balans. Så här är en nyskriven debattartikel i Balans.

Delta gärna i debatten!