Standard

Lucka 11

Koncern

En grupp av samordnade juridiska personer (företag) över vilka en av dem har ett bestämmande inflytande. ABL 1:11. ÅRL 1:4. StiftL 1:5.