Standard

Lucka 13

Ledande befattningshavare

Varje medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (EU:s definition). Det finns också mer avgränsade definitioner. 2004/913/EG pkt 2.1.