Standard

Lucka 14

Närstående

En fysisk eller juridisk person som har släktband eller rättsliga band till ett bolag eller dess befattningshavare som ger eller kan ge ett inflytande över bolagets beslutsprocesser. ABL 16a:3. ÅRL 1:8-9. VhmL 1:4-5.