Standard

Lucka 12

Bokslutskommuniké

En finansiell rapport som börsbolag ska läman inom två månader från räkenskapsperiodens slut enligt aktiemarknadens regler och som ska följa internationella redovisningsstandarder (IFRS) för delårsrapportering.